Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat în Universitatea Valahia din Târgovişte, aprobat de Senatul Universității Valahia din Târgoviște în ședința sa din data de 31 ianuarie 2019, prin hotărârea nr. 47 D.

Citește aici

Regulamentul de organizare și functionare a I.O.S.U.D., aprobat de Senatul Universității Valahia din Târgoviște în ședința sa din data de 31 ianuarie 2019, prin hotărârea nr. HSU Nr. 47 DI

Citește aici

Regulamentul Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste, aprobat de Senatul Universității Valahia din Târgoviște în ședința sa din data de 29 ianuarie 2020, prin hotărârea nr. 61 E

Citește aici

Contractul de studii doctorale:

Citește aici

Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat de către comisia de îndrumare

Citește aici