Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat în Universitatea Valahia din Târgovişte, aprobat de Senatul Universității Valahia din Târgoviște în ședința sa din data de 31 ianuarie 2019, prin hotărârea nr. 47 D.

Citește aici

Regulamentul de organizare și functionare a I.O.S.U.D., aprobat de Senatul Universității Valahia din Târgoviște în ședința sa din data de 31 ianuarie 2019, prin hotărârea nr. HSU Nr. 47 DI

Citește aici

Regulamentul Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste, aprobat de Senatul Universității Valahia din Târgoviște în ședința sa din data de 29 ianuarie 2020, prin hotărârea nr. 61 E

Citește aici

Regulamentul Școlii Doctorale de Științe Inginerești, aprobat de Senatul Universității Valahia din Târgoviște în ședința sa din data de 29 ianuarie 2020, prin hotărârea nr. 61 E

Citește aici

Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat în procesul de elaborare a lucrărilor de doctorat

Citește aici

Procedură de verificare antiplagiat

Citește aici

Metodologie de soluționare a sesizărilor

Citește aici

Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat de către comisia de îndrumare

Citește aici

Standarde minimale de elaborare a tezei de doctorat

Citește aici

Finalizarea studiilor de doctorat – Procedură operațională

Citește aici

Finalizarea studiilor universitare de doctorat utilizand metode didactice alternative – Procedură operațională

Citește aici

Procedură de recunoaștere a titlului de doctor obținut în străinătate

Citește aici

Programe de pregătire bazate pe studii universitare avansate

Contabilitate

Management

Istorie

Inginerie electrică

Ingineria materialelor

Inginerie mecanică