Fișele disciplinelor

Școala Doctorală de Științe economice și Umaniste

Discipline comune – domeniile Contabilitate, Management, Istorie

Metodologia cercetării științifice

Etică și integritate academică

Discipline de specialitate – domeniul Contabilitate

Analiza și gestiunea costurilor

Modelarea econometrică

Tehnici și instrumente informatizate de cercetare, aplicate în contabilitate

Contabilitate managerială informatizată a firmei

Discipline de specialitate – domeniul Istorie

Scrierea academică: aplicații în domeniul istoriei și arheologiei

Metode calitative și cantitative de cercetare a istoriei

Teorie și metodă în cercetarea istorică și arheologică contemporană

Metode de studiu, conservare și valorificare a patrimoniului

Discipline de specialitate – domeniul Management

Managementul informațiilor

Comunicare managerială

Concepte, metode și tehnici de management utilizate în sistemele de management moderne

Metode econometrice și statistice utilizate în cercetarea științifică