Componența Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD)

Director CSUD – Prof. univ. dr. Rodica-Mariana ION

Director SDSEU – Prof. univ. dr. Delia-Mioara POPESCU

Director SDSI – Prof. univ. dr. Dinu COLȚUC

Prof. univ. dr. habil. Mihai MIEILĂ

Prof. univ. dr. Viviana FILIP

Prof. univ. dr. habil. Florin MICULESCU – Universitatea POLITEHNICA București

Student-doctorand Cristina Roxana CĂLINOIU (IONESCU)

Componența Consiliului Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste

Director SDSEU – Prof. univ. dr. Delia-Mioara POPESCU

Prof. univ. dr. habil. Mihai MIEILĂ

Student-doctorand Cristina Roxana CĂLINOIU (IONESCU)

Prof. univ. dr. Ion POPA – Academia de Studii Economice București

Prof. univ. dr. Octavian-Cosmin DOBRIN – Academia de Studii Economice București

Componența Consiliului Școlii Doctorale de Științe Inginerești

Director SDSI – Prof. univ. dr. Dinu COLȚUC

Prof. univ. dr. Viviana FILIP

Student-doctorand Corneliu-Gabriel BUICĂ

Prof. univ. dr. Gheorghe BREZEANU – Universitatea POLITEHNICA București

Prof. univ. dr. Corneliu RUSU – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca