TAXE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT
ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

– Înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat = 500 lei
– Testarea cunoştinţelor de limbă străină şi eliberarea atestatului = 300 lei
– Şcolarizare studii universitare de doctorat = 4.500 lei / an
– Perioada de prelungire a studiilor universitare de doctorat sau perioada de graţie = 3.500 lei
– Susţinerea publică a tezei de doctorat = 1.500 lei