REPARTIZARE CIFRĂ DE ŞCOLARIZARE PE CONDUCĂTORI DE DOCTORAT,  

ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Nr. crt. Domenii de doctorat Granturi doctorale alocate de la buget Locuri cu taxă
Cu bursă Fără bursă
I. ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI UMANISTE
DOMENIUL MANAGEMENT                                                                                                                                
1 Prof.univ.dr. GRIGORESCU Adriana 5
2 Prof.univ.dr. JARADAT Mohammad 5
3 Prof.univ.dr. PÂRGARU Ion 5
4 Prof.univ.dr. PETRESCU Marius 1 4
5 Prof.univ.dr. POPESCU Constanţa 1 4
6 Prof.univ.dr. POPESCU Delia Mioara 1 4
7 Prof.univ.dr. STEGĂROIU Ion 1 5
  Total locuri: 3 1 32
DOMENIUL CONTABILITATE
1 Prof.univ.dr. CUCUI Ion 1 5
2 Prof.univ.dr. MUNTEANU Victor 4
4 Prof.univ.dr. POPA Ştefan 5
5 Prof.univ.dr. VASILE Emilia 3
Total locuri: 1 17
DOMENIUL ISTORIE
1 Prof. univ. dr. habil. ANGHELINU Mircea-Costel 1
2 Prof.univ.dr. CALAFETEANU Ionel 2
3 Prof.univ.dr. CĂRCIUMARU Marin 2
4 Conf. univ. dr. habil. MĂRGĂRIT Monica 1
5 Prof.univ.dr. habil. MILOIU Silviu Marian 2 (romi) 4
6 Prof.univ.dr. habil. MUSTEAȚĂ Sergiu 2
7 Conf.univ.dr. NEAGOE Claudiu Ion 2
8 Prof.univ.dr. OPRIŞ Ioan 4
9 Prof.univ.dr. SBÂRNĂ Gheorghe 3
10 Prof.univ.dr. STANCIU Ion 3
Total locuri: 2 24
TOTAL  LOCURI  SDSEU: 4 3 73
II. ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE INGINEREŞTI
DOMENIUL INGINERIE ELECTRICĂ
1 Prof.univ.dr. ANDREI Horia Leonard 1 1
2 Prof.univ.dr. COLŢUC Dinu 1
3 Prof.univ.dr. DOGARU ULIERU Valentin 1
4 Prof.univ.dr. VASILE Nicolae 1 1
Total locuri: 1 1 4
DOMENIUL INGINERIA MATERIALELOR
1 Prof.univ.dr. ANGELESCU Nicolae 2
2 Prof.univ.dr. BACINSCHI Zorica 2
4 Prof.univ.dr. ION Rodica Mariana 1 1 1
5. Prof.univ.dr. IONIȚĂ Gheorghe 2
Total locuri: 1 1 7
DOMENIUL INGINERIE MECANICĂ
1 Prof.univ.dr. FILIP Viviana 2
2 Prof.univ.dr. GHEORGHE Gheorghe 2
3 Prof.univ.dr. MARIN Cornel 2
Total locuri: 6
TOTAL  LOCURI  SDSI: 2 2 17
TOTAL LOCURI IOSUD : 6 5 90

NOTĂ: Locurile neocupate se pot redistribui în cadrul IOSUD, la propunerea CSUD.