CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

 LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 –

 

În sesiunea septembrie 2017, concursul de admitere la studii universitare de doctorat  organizat  de IOSUD – UVT pentru cele două Şcoli Doctorale componente  se va desfăşura după următorul calendar:

 

SESIUNEA  I

 • în perioada 11-21 septembrie 2017 – înscrieri la Secretariatul IOSUD (str.Lt. Stancu Ion, nr.35, Corpul D – parter)  între orele 9.oo – 16.3o
 • în perioada 22 – 23 septembrie 2017 – desfăşurarea colocviului de admitere şi a probei de competenţă lingvistică (proba la limba străină se desfăşoară în ziua admiterii pentru fiecare domeniu, începând cu ora 9.oo), pe şcoli doctorale şi pe domenii, astfel:
 1. Şcoala Doctorală de Ştiinţe Economice şi Umaniste
  • CONTABILITATE – 23 septembrie
  • ISTORIE  – 22 septembrie
  • MANAGEMENT – 23 septembrie
 2. Şcoala Doctorală de Ştiinţe Inginereşti
  • INGINERIA MATERIALELOR – 22 septembrie
  • INGINERIE ELECTRICĂ – 22 septembrie
  • INGINERIE MECANICĂ – 22 septembrie
 • 23 septembrie 2017– afişarea rezultatelor concursului şi redistribuirea locurilor rămase neocupate (dacă este cazul);

 

SESIUNEA II

 • 25 septembrie2017 (9.oo-16.3o )– înscrieri la Secretariatul IOSUD
 • 26 septembrie 2017, desfăşurarea colocviului de admitere etapa II şi a probei de competenţă lingvistică, pentru toate domeniile unde sunt candidaţi
 • 26 septembrie 2017– afişarea rezultatelor concursului (etapaII)
 • în perioada 27-29 septembrie 2017, încheierea contractelor de studii

1 octombrie 2017 – înmatricularea la studii universitare de doctorat a candidaţilor admişi